Harrastepolku – elämyksiä ja oppimista

Keravan harrastepolku -hankkeessa Keravan kaupungin Vapaa-aikavirasto kehittää yhteistyössä Kasvatus- ja opetusviraston sekä taideoppilaitosten, seurojen ja järjestöjen kanssa harrastustoimintaa 1. – 9. luokkalaisille koululaisille. Hankkeessa vapaa-aikaviraston yksiköt sekä opistot, seurat ja järjestöt järjestävät 1-2 kertaa lukuvuodessa koululuokille toiminnallisia opetustunteja ja työpajoja. Harrastepolkujen avulla pyritään tutustuttamaan ja aktivoimaan keravalaisia lapsia ja nuoria kaupungin, seurojen ja järjestöjen liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin.

Harrastepolku tarjoaa elämyksellisen oppimisympäristön, joka tukee oppimista ja tuo vaihtelua tavanomaiseen luokkaopetukseen. Oppimiskokemus myös syvenee ja rikastuu, kun ympäristö on uusi ja opettajina toimivat liikunnan ja kulttuurin erityisosaajat.

Harrastekohteissa käydään opettajan johdolla. Tai harrastepolut voidaan suorittaa koulun tiloissa.

Harrastepolkuhanke on aloitettu pilottikoululla vuoden 2012 syksyllä. Pilottikouluna toimi Keravanjoen toimipiste, jossa on 1.-9. luokka-asteet.
Hankkeen pilotointivaihe kesti yhden lukuvuoden, syksy 2012 – kevät 2013.